VİŞNEHAN VE TİCARET MERKEZİ

Lokasyon : Yıldırım / Bursa
İşveren : Bursa Yıldırım Belediyesi
Yıl : 2016
Tip : Ticaret Merkezi
M2 : 128.000 m2

Mekan, mimari ihtiyaç programı gereği ticari olarak farklı büyüklüklerde işletmelere ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir ticari merkezdir. Programın uygulanacağı mevki, bir çok sayıda ufak esnafı bünyesinde barındıran, genel ticari alış-verişi bebek kıyafetleri üzerine yoğunlaşmış, yıllardır ticaret merkezi olarak kullanılan Vişne Ticaret Caddesinin, Bursa’nın en işlek ana alterlerinden biri olan 11 Eylül Bulvarı ile kesişim noktasında yer almaktadır. İşletmelerin büyüklüğü,niteliği ve yeri Bursanın kimliğiyle bir arada düşünüldüğünde; Bursa’nın geçmişine bakıldığında ticaret için kullanılan ve bugün dahil aynı işlevlerini sürdürerek yaşayan hanlar bölgesi dikkat çeker. Projenin çıkış noktası hem işlevsel olarak içerdiği ticarethanelerin yaklaşık aynı programı içermesi hem de yaşadığı şehrin belleğinden yola çıkılan bir zihniyetle, geliştirilen bir han yapısı içerisinde toplanması fikri uygun görülmüştür.
Yerleşim olarak Arsanın Kuzeyindeki Vişne Caddesini cephe alan Vişne Han, bugünün teknolojisiyle Modern Klasist bir cepheye sahip, Avlulu yapısı ve işleyişini ise geçmişten alan bir Han yapısı olarak tasarlanmıştır.
Arsanın Uzun Cadde tarafındaki devamına Han programını destekleyen, yeni nesil AVM yani kendi içinde kapalı fakat belleğe dayalı çarşı mantığından uzak olmayan, yarı açık dolaşım alanlarının bulunduğu geçmişle geleceğin çakıştırılmış bir örneğini yansıtmaktır.