KAZIMKARABEKIR_3103

Location : Kazım Karabekir District / Bursa
Year : 2016
Type : Housing
M2 : 50.000 m2